Livno-Bus ima misiju nastaviti dugogodišnju tradiciju pružanja usluga cestovnog prijevoza putnika koju je imalo poduzeće Livnobus, pridonijeti poboljšanju kvalitete usluge i sigurnosti putnika. Cilj nam je da kroz kontinuirano unaprjeđivanje resursa i usluga postavimo nove standarde u segment cestovnog prijevoza. 

S tim u skladu paniramo povezati kako Livno tako i druge gradove Bosne i Hercegovine sa gradovima u Republici Hrvatskoj, te tim uvelike olakšati putovanja našim građanima. Trenutno radimo, zajedno sa kooperatnima iz Republike Hrvatske, na pokretanju redovnih autobusnih linija:

  • Sarajevo- Split
  • Mostar- Vinkovci
  • Mostar- Zagreb
  • Mostar- Pula
  • Livno- Dubrovnik
  • Livno- Makarska 
  • Čapljina- Varaždin

loading ...